Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Aktualności i ogłoszenia

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2017 Burmistrza Opalenicy z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych
przedszkoli/oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Opalenica jest organem prowadzącym:


- od 03.03.2017 r. do 31.03.2017 r. (do godz. 15) przyjmowane będą wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


- pozostałe terminy postępowania zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem § 2 o terminach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

 

 

Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Opalenicy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Opalenica jest organem prowadzącym

- treść Zarządzenia

 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych na rok szkolny
2017 / 2018
- formularz do wypełnienia